nieuws wist je dat

Nieuws

Wist je dat… vanaf 1 januari 2017 de aangifteplichtige verantwoordelijk is voor het EPB-stavingsdossier?

De juiste stavingsstukken verzamelen kost je als EPB-verslaggever veel tijd. OVED heeft VEA gevraagd om die informatie via de bouwheer op een vlottere manier te laten doorstromen. Vanaf 2017 komt die verandering er, want de bouwheer zal zelf verantwoordelijk zijn voor zijn of haar stavignsdossier. Er is een leidraad in opmaak, waaraan OVED en andere stakeholders actief meewerken.

Nu staat beschreven dat de gegevens voor de EPB-aangifte opvraagbaar zijn door de EPB-verslaggever bij architect en/of aannemers en dat zij op eerste verzoek de gevraagde gegevens moeten aanleveren.

Art. 11.1.11, derde lid van het Energiedecreet van 8 mei 2009:
"[...] De gegevens van de materialen en installaties die in het gebouw effectief gebruikt worden en die betrekking hebben op het behalen van de EPB-eisen, zijn opvraagbaar door de verslaggever. De aangifteplichtige, de architect of de aannemer stellen die gegevens op eerste verzoek ter beschikking. [...]"

Hierin zal “EPB-verslaggever” vervangen worden door “aangifteplichtige”. In de startverklaring zal duidelijk een alinea opgenomen worden die de aangifteplichtige sensibiliseert dat er überhaupt nog een aangifte volgt én dat hij/zij de gegevens kan beginnen verzamelen, al van bij begin van de werken.

OVED vindt dat een goede evolutie om de administratieve lasten van de verslaggever te verminderen. De werkgroep staving die VEA heeft opgestart dit najaar (2016) en waaraan OVED actief deelneemt, zal in een checklist concretiseren waarop de aangifteplichtige moet letten om bewijsvoering te verzamelen. Wordt vervolgd.

Blijf op de hoogte en word ook lid! www.oved.be/lidmaatschap

Leden vinden op het kenniscentrum nog tips van collega's en actiepunten van OVED over staving.

Met dank aan Annemie De Kooning

Terug naar nieuwsoverzicht