ventilatie

Energie

Ventilatieverslaggeving

Voor nieuwbouw en ingrijpende verbouwingen is het vanaf 1 januari 2016 verplicht om niet alleen een EPB- maar ook een ventilatieverslaggever aan te stellen. Deze regel is (voorlopig) alleen van toepassingen op woningen. Bij EnMiCO2 kunt u hiervoor bij een en dezelfde persoon terecht.

Waarom?

Sinds 2006 bestaan er ventilatie-eisen waaraan bouwprojecten moeten voldoen, maar theorie en praktijk liggen vaak ver uit elkaar. Nochtans zijn de gevolgen van een slecht ventilatiesysteem niet te onderschatten. Het resultaat zijn vochtproblemen en een ongezond binnenklimaat. De ventilatieverslaggever helpt dit probleem mee op te lossen of te voorkomen.

Wat?

EnMiCO2 informeert de bouwheer voor de start over het te kiezen ventilatiesysteem en de impact hiervan. Het opgemaakte voorontwerp bevat info over de systeemkeuze en over de plaatsing. Na de installatie volgt een controle door de verslaggever. In zijn rapport beschrijft EnMiCO2 de kwaliteit wat dan weer nodig is voor de opmaak van de EPB-aangifte.

Contacteer EnMiCo2 voor een vrijblijvend gesprek.

Enmico2