milieucoordinator

Milieucoördinator

EnMiCO2 is uw geschikte partner als milieucoördinator. Wij beschikking over de nodige erkenningen van niveau A en B.

Wat kunnen wij voor u doen?

De naleving van de milieuwetgeving controleren, het afvalstoffenregister bijhouden en opvolgen, nakijken of de emissiemetingen verplicht gebeuren, het verzorgen van uw communicatie bij milieuzaken plus nog zoveel meer op vlak van controle en advies. EnMiCO2 vertelt u wanneer u welke actie te ondernemen.

Waarom een externe milieucoördinator kiezen?

Daar zijn meerdere goede redenen voor: bij kleine bedrijven is het niet evident om iemand te vinden die geschikt is voor de functie. Ook is het werkvolume in dat geval niet voldoende. Bovendien is er ook een zware straf- en burgerrechtelijke aansprakelijkheid aan verbonden. Andere ondernemingen bekijken een milieucoördinator dan weer als een extra strategische troef doordat deze onafhankelijk kan optreden.

Met EnMiCO2 kiest u voor meer dan 10 jaar ervaring en voor een milieucoördinator die nauwgezet jaarlijks 30 uur verplichte permanente vorming volgt.

Enmico2