blowerdoortest

Energie

Blowerdoortest

Een blowerdoortest test de luchtdichtheid van een gebouw. Er zijn verschillende goede redenen om dit te doen. Bij een nieuwbouwwoning die nog niet volledig afgewerkt is, toont de test vervelende lekken. Nu kunt u deze nog wegwerken terwijl dat in een volledig afgewerkte woning een heel stuk moeilijker kan zijn. Een ander voordeel is dat de blowerdoortest kan meegenomen worden in de EPB-verslaggeving. Dit heeft nagenoeg altijd positieve gevolgen doordat de standaardwaarde voor een luchtdichtheidstest relatief pessimistisch is. Een beter cijfer heeft zijn invloed op subsidies en belastingvoordelen. Daarnaast is het verplicht om een blowerdoortest uit voeren om een passiefhuiscertificaat te behalen.

Hoe werkt het?

Een blowerdoor- of luchtdichtheidstest gebeurt door de woning bloot te stellen aan een over- en onderdruk van 50 Pa. Alle buitendeuren en ramen gaan dicht, terwijl de binnendeuren open staan met uitzondering van het toilet. De ventilatie gaat uit en vervolgens plaatst de energiedeskundige de blowerdoor of een kaderwerk met ventilator in een deuropening. De ventilator blaast tot slot lucht in de woning of zuigt deze eruit. Op basis van de verplaatste lucht bepaalt EnMiCO2 de waarde van de luchtdichtheid.


Enmico2