ebp

Energie

EPB

Bouw- of verbouwplannen? Dan is het verplicht om een beroep te doen op een EPB-verslaggever. Deze regelgeving is door de overheid in het leven geroepen om de CO2-uitstoot in een woning te beperken. EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. Het omvat het eisenpakket waaraan de woning moet voldoen op energetisch vlak. Denk dan aan isolatie, luchtdichtheid, zonnepanelen, ventilatie, verwarmingssystemen, maar ook aan binnenklimaat.


Welke gebouwen?

De regelgeving geldt sinds 1 januari 2006 en is van toepassing op nieuwbouwwoningen en renovatieprojecten waarbij een bouwvergunning noodzakelijk is. Contacteer EnMiCO2 dus tijdig voor u begint te bouwen of te verbouwen.

De start

Voor de start van het bouwproject analyseert EnMiCO2 uw bouwplannen. Hierin gaan wij op zoek naar antwoorden op vragen in verband met de materiaalkeuze, constructie en technieken. U krijgt van ons een zeer gedetailleerde voorcalculatie om te bepalen of uw nieuw- of renovatiebouw aan de steeds strenger wordende EPB-eisen zal voldoen. Indien dit niet het geval is of u nog betere cijfers wil halen, krijgt u advies voor aanpassingen. In het verslag krijgt u de berekening van het K- en E-peil, de isolatiewaarde van de verschillende schildelen, de technische installaties, …

Papierwerk, onze zorg

Voordat u mag beginnen met uw bouwproject dient EnMiCO2 de startverklaring, die gebaseerd is op de voorcalculatie in bij het Energieagentschap van uw gewest. Dit moet ten laatste acht dagen voor de start van de bouw gebeuren.

Tijdens de werken

Tijdens de werken adviseert EnMiCO2 u over de cruciale zaken die de energieprestaties van uw project verder kunnen beïnvloeden.

Na de werken

In de laatste stap maken wij de EPB-aangifte voor u op. Binnen de zes maanden na ingebruikname of einde van de vergunningsplichtige werken dienen wij deze in bij het Energieagentschap. EnMiCO2 bezorgt u een energieprestatiecertificaat (EPC) bij nieuwbouwprojecten.