nieuws quicksans

Nieuws

Lancering gratis QuickScans

Op vraag van de Provincie Limburg slaan Greenville en Voka – KvK Limburg de handen in elkaar om milieuvriendelijke acties binnen ondernemingen te stimuleren. De provincie Limburg heeft de ambitie om uit te groeien tot een klimaatneutrale regio tegen 2050.Dit is een verhaal dat ieder van ons aanbelangt. Om ook ondernemingen effectief te laten investeren in milieuvriendelijke acties willen we met dit project de lat zo laag mogelijk houden. Concreet betekent dit dat we 30 kmo’s een gratis quickscan aanbieden om hun milieuwinsten te berekenen. Niet twijfelen, maar doen is de boodschap die we vandaag willen verspreiden.

Gedeputeerde voor Leefmilieu Ludwig Vandenhove, voorzitter Voka – KvK Limburg Francis Wanten en Greenville directeur Kris Asnong reiken vandaag de hand uit naar bedrijven die bewust(er) willen omgaan met het milieu. Limburg laten uitgroeien tot een klimaatneutrale provincie is een ambitieus plan. Hiervoor onderneemt de provincie heel wat acties naar verschillende doelgroepen waaronder de Limburgse bedrijven. Maar de provincie wil meer bereiken en streeft ernaar om bedrijven te overhalen tot klimaatvriendelijke aanpassingen en investeringen, ook de kleinere kmo’s. Daarmee wil de provincie helpen vermijden dat net deze ondernemingen die een belangrijke motor zijn voor tewerkstelling en innovatie de trein naar de energie en materiaalperformante, zeg maar duurzame toekomst zouden missen.

Investeren in milieuvriendelijke maatregelen houdt niet alleen een winst op vlak van milieu in maar vaak op korte termijn ook al een financiële winst. Dit willen we aantonen met de quickscans die we vandaag aan 30 bedrijven aanbieden. Een pool van milieustudiebureaus (E-save, Enerdo, Energy2Save, Enmico2) heeft een standaard quickscan ontwikkeld. Zij berekenen de quickwins voor de bedrijven o.m. in termen van terugverdientermijnen. De eerste quickscan vond plaats bij Engels Logistics. Uit de resultaten van deze scan blijkt dat zelfs op heel korte termijn met heel eenvoudige ingrijpen ook al quickwins kunnen gerealiseerd worden. Bedrijven zijn zich echter niet altijd even bewust van deze eenvoudige ingrepen en de snelle terugverdientijden. Met dit aanbod willen we alvast 30 bedrijven de kans geven het (energiezuinige) licht te zien.

Hebt u interesse in onze quickscan, neem dan contact op met ellen.olislagers@voka.be.

Terug naar nieuwsoverzicht